Bílé zlato
Růžové zlato
Žluté zlato

Barva zlata}

 1. Chemické a fyzikální vlastnosti zlata
 2. Ryzost zlata
 3. Žluté zlato
 4. Bílé zlato
 5. Růžové (červené) zlato
 6. Černé zlato
 7. Zelené zlato
 8. Fialové zlato
 9. Modré zlato
Chemické a fyzikální vlastnosti zlata

Chemické a fyzikální vlastnosti zlata

Zlato je jeden z nejstarších a nejvíce uznávaných kovů v historii lidstva. Jeho atraktivní vzhled a chemická inertnost z něj učinily oblíbený materiál pro šperky a mince. Zlato je fascinující prvek s jedinečnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi, které jej činí cenným ve šperkařství, financích i v průmyslu. Jeho schopnost odolávat korozivním vlivům a vynikající vodivost jsou jen některé z důvodů, proč si zlato udrželo svou hodnotu a užitečnost po celá staletí. Ať už je používáno jako investice, ozdoba nebo v technologických aplikacích, zlato zůstává jedním z nejvíce ceněných materiálů na světě.

Fyzikální vlastnosti zlata

Zlato, označované chemickým symbolem Au (odvozeno od latinského názvu Aurum), se vyznačuje řadou jedinečných fyzikálních vlastností, které jej činí jedním z nejvíce ceněných kovů v lidské historii. Jeho mimořádná měkkost a pružnost jsou základem pro jeho neobyčejnou schopnost být tvarován do prakticky neomezeného množství tvarů a formátů bez rizika lámání. Tato zvláštnost zlata, jeho vysoká ductilita neboli tvárnost, je vskutku pozoruhodná – umožňuje, že z pouhého jednoho gramu zlata lze vytvořit list o velikosti jednoho metru čtverečního nebo vytáhnout dlouhý a tenký drát přesahující délku 2 kilometrů. Tento atribut nejenže svědčí o unikátních manipulativních schopnostech zlata, ale také otevírá dveře pro jeho rozmanité využití ve šperkařství a průmyslové výrobě.

Dále zlato zaujímá významné místo díky své vysoké hustotě, která dosahuje hodnoty přibližně 19,32 g/cm³. Tato značná hustota zlata je zásadní pro jeho identifikaci a odlišení od méně cenných materiálů. Má klíčový význam nejen v geologickém průzkumu a těžebním průmyslu, kde se využívá k rozlišení zlata od ostatních minerálů a prvků, ale také v oblasti investic a uchování hodnoty. Vlastnost uchovávat vysokou hodnotu v malém objemu dělá zlato ideálním prostředkem pro dlouhodobé investice a ochranu proti inflaci. Investorům a sběratelům poskytuje možnost uchovávat velké množství bohatství v kompaktní a snadno přenositelné formě, což představuje významnou výhodu v situacích, kdy je potřeba rychle mobilizovat finanční prostředky nebo je bezpečně skladovat.

Vlastnost Hodnota Poznámka
Atomové číslo 79
Atomová hmotnost 196,966569 g/mol
Hustota 19,32 g/cm³ Při 20°C
Bod tání 1 064 °C
Bod varu 2 970 °C
Elektrická vodivost Vysoká Mezi nejlepšími kovy
Tepelná vodivost Vysoká
Reflexe světla Vysoká Odrazí až 99% infračerveného světla
Měrná tepelná kapacita 129 J/(kg·K) Při 25 °C

V kontextu šperkařství a umělecké výroby zlato přináší nejen estetickou hodnotu, ale i praktickou všestrannost. Jeho schopnost být roztažen nebo rozválcován na extrémně tenké listy či dlouhé tenké dráty umožňuje umělcům a řemeslníkům experimentovat s různými technikami a vytvářet složité a detailní práce, které by s tvrdšími nebo méně ductilními kovy nebyly možné. Tato unikátní kombinace vlastností zlata – jeho estetická přitažlivost, fyzikální měkkost, vysoká ductilita, a značná hustota – je základem pro jeho nezastupitelnou roli v lidských kulturách a civilizacích po celá tisíciletí. Od starověkých časů po současnost, zlato neustále zaujímá místo cenného materiálu, jehož hodnota a využití přesahují hranice času a geografie.

Chemické vlastnosti zlata

Chemická inertnost zlata (odolnost vůči nejrůznějším vnějším vlivům) je opravdu fascinující a zároveň klíčová pro jeho široké využití v různých oblastech lidské činnosti. Téměř úplná chemická neaktivita zlata znamená, že tento vzácný kov je schopen odolávat většině kyselin a neoxiduje v kontaktu se vzduchem nebo vodou, což je běžný osud mnoha jiných kovů. Tato odolnost vůči korozivním procesům udržuje zlato v jeho přirozeném, lesklém stavu po dlouhé období, což je vlastnost vysoce ceněná nejen ve šperkařství, kde je estetická kvalita kovu zásadní, ale také v měnovém použití, kde dlouhodobá stálost a trvanlivost hrají klíčovou roli.

Reaktant Produkt Podmínky
Královská voda Rozpustné zlato (AuCl₄)⁻ Při pokojové teplotě
Cyanidový roztok Zlatý cyanidový komplex ([Au(CN)₂]⁻) V přítomnosti kyslíku
Chlor Chlorid zlatitý (AuCl₃) Při vysoké teplotě
Rtuť Amalgám zlata Při pokojové teplotě
Síra Zlato nereaguje
Většina kyselin Zlato nereaguje
Alkalické roztoky Zlato nereaguje

Zlato se přirozeně vyskytuje v elementární formě v zemské kůře, což znamená, že je možné jej nalézt ve své čisté, kovové formě, nikoli pouze jako součást minerálních sloučenin. Tato unikátnost přispívá k jeho hodnotě a raritě, neboť většina ostatních kovů se v přírodě vyskytuje ve formě rud nebo minerálů, které vyžadují složité a často nákladné procesy extrakce a rafinace, aby bylo možné je používat v čisté formě. Zlato tak lze snadněji získat a zpracovat do užitečných tvarů a produktů.

Vysoká afinita zlata k rtuti je další jedinečnou chemickou vlastností. Když se zlato spojí s rtutí, vytváří amalgám, což je směs, která umožňovala efektivní extrakci zlata z rudného materiálu v minulosti. Tento proces, známý jako amalgamace, byl široce využíván v zlatých dolech po celém světě, protože umožňoval rychlé a relativně jednoduché oddělení zlata od nežádoucích minerálních nečistot. Avšak vzhledem k vysoké toxicitě rtuti a nebezpečí, které představuje pro životní prostředí a zdraví lidí, bylo od této praxe v mnoha zemích upuštěno. Současné metody zpracování zlata se snaží omezit nebo úplně eliminovat použití nebezpečných chemikálií a nahradit je bezpečnějšími a šetrnějšími procesy.

Navzdory své chemické inertnosti však zlato není zcela imunní vůči všem chemickým reakcím. Specifické podmínky, jako je expozice v královské vodě, směsi kyseliny chlorovodíkové a kyseliny dusičné, mohou zlato rozpustit. Tato schopnost královské vody rozpustit zlato je využívána v laboratořích a rafinériích pro chemickou analýzu a čištění zlata. Tato výjimka z obecné chemické inertnosti zlata ilustruje složitost a rozmanitost jeho chemických vlastností a zdůrazňuje, proč je zlato tak fascinující a hodnotné pro široké spektrum aplikací – od šperků a uměleckých děl přes finanční nástroje až po pokročilé technologické komponenty.

Ryzost zlata

Ryzost zlata

Zlato, ten nejskvělejší a nejzářivější ze všech kovů, si již po staletí udržuje své výsadní postavení v arzenálu materiálů vyhledávaných pro tvorbu šperků. Už od dob, kdy se naše předky táhly do jeskyní a první civilizace kreslily své snění na stěny skal, bylo zlato vyhledáváno pro svou neporovnatelnou krásu a to, že se v přírodě nachází tak, jak je, v nejčistší podobě, jako by se samo nabízelo k okamžitému užití. Ale zlato, přestože je tak nádherně měkké a poddajné, není v čisté formě zcela ideální pro náročné umění šperkařství. Jeho něha, která mu umožňuje odrážet slunce jako žádný jiný kov, je zároveň jeho Achillovou patou, když přijde na výrobu předmětů, které mají zdobit lidské tělo a vydržet zkoušku času. Proto se k zlatu přidávají další kovy - měď pro pevnost a barvu, stříbro pro lesk, nikl pro tvrdost, paladium a zinek pro další vlastnosti, které každý z nich přináší do této vznešené aliance. Tímto způsobem, pod rukama šperkařských mistrů, vznikají zlaté slitiny, které se pyšní nejen krásou, ale i odolností.

A právě tato alchymie, kdy se k zlatu přimíchávají další prvky, rodí zlato v odstínech žluté, bílé a růžové, každé s vlastním příběhem a charakterem. Ryzost těchto zlatých slitin se vyjadřuje v karátech, kde čisté zlato, to nejvznešenější ze všech, nosí korunu jako 24 karátové. V našich končinách se nejčastěji setkáme se zlatem 14 karátovým, jehož lesk se mísí s praktičností, zatímco 18 karátové zlato, s větším podílem tohoto vzácného kovu, je častěji klenotem zahraničních šperkařských dílen.

Ryzost Poměr Procento zlata
8 karátů 333/1000 33.3%
9 karátů 375/1000 37.5%
10 karátů 420/1000 42%
14 karátů 585/1000 58.5%
18 karátů 750/1000 75%
21,6 karátů 900/1000 90%
22 karátů 916,7/1000 91.67%
23 2/3 karátů 986/1000 98.6%
24 karátů 999/1000 99.9%

Ryzost zlata, ten pomyslný otisk duše materiálu, se značí puncem, jenž prozrazuje, kolik tisícin čistého zlata daný šperk skutečně obsahuje. A ačkoliv se v některých zemích můžeme setkat i s ryzostí méně než 14 karátů, v našich končinách je toto považováno za hranici, pod kterou se zlato již neprodává. Tím je zajištěno, že zlatý šperk, který si vyberete, bude mít nejen náležitou krásu, ale i hodnotu, jež vydrží přechodné vlny módy a času. Pojem karát, kterým se vyjadřuje ryzost zlata, je jakousi básní matematiky a historie, starou jako samotné obchodování. Označuje se jím podíl zlata ve slitině, kde jeden karát představuje jednu čtyřiadvacetinu celku, tedy 1/24. Toto zlomkové vyjádření, převedené do moderního jazyka čísel, nám dává 41,666... za každý karát, což se v praxi zaokrouhluje na 41/1000, když chceme ryzost vyjádřit v tisícinách. V časech, kdy byl tento systém vymyšlen, bylo obvyklé používat ne desetinnou, ale dvanáctkovou soustavu, a procenta teprve čekala na svůj objev a široké uznání.

Kolik karátů je ryzí zlato?
Ryzí zlato má 24 karátů, což znamená, že je 100% čisté bez příměsí jiných kovů. Je to nejvyšší možná ryzost zlata, která je na trhu dostupná.

Karát má svůj původ ve středomoří, kde jako míru hmotnosti používali semínko rohovníku, známého také pod latinským názvem Ceratonia siliqua. Toto drobné semínko se vyznačuje až překvapivou konzistencí ve váze, což dávným obchodníkům a klenotníkům poskytovalo spolehlivý nástroj pro měření a stanovování hodnoty zlata. Avšak v tomto starobylém označení nejde o hmotnost v pravém slova smyslu, nýbrž o metodu určení čistoty zlatého artefaktu, tedy o jeho kvalitu založenou na obsahu zlata. A jak tedy tento prastarý výpočet převedeme do současného jazyka čísel a procent?

Představme si 18 karátové zlato jako slitinu, ve které je 18 dílů čistého zlata a 6 dílů jiných kovů. Když to převedeme na karáty, dostaneme 18/24, což v desítkové soustavě odpovídá 0.750, nebo v přepočtu 750 tisícin, a to nám říká, že slitina obsahuje 75% zlata. Podobně, 14 karátové zlato, s 14 díly zlata a 10 díly jiných kovů, vychází na 14/24, čili 0.585, anebo 585 tisícin, což značí 58% obsah zlata ve slitině. Čili celkem jde vždy o 24 dílků. Karáty udávají počet dílků zlata a zbytek do 24 je jiný kov.

Žluté zlato

Žluté zlato

Žluté zlato, symbol bohatství, prosperity a věčné lásky, je pravděpodobně prvním obrázkem, který se vynoří v mysli většiny lidí, když slyší slovo „zlato“. Podle World Gold Council je žluté zlato nejpopulárnějším typem zlata používaným ve šperkařství po celém světě. Jeho teplý, bohatý odstín evokuje obrazy králů a královen starověku, kteří se zdobili zlatými korunami a šperky, symbolizující moc, božství a nesmrtelnost.

Žluté zlato, jak ho známe, je ve skutečnosti slitina, což znamená, že je smícháno s jinými kovy, aby získalo požadované vlastnosti, jako jsou pevnost, odolnost a variabilita odstínů. Tato slitina se skládá z čistého zlata a jednoho nebo více bílých kovů, jako jsou stříbro, měď, zinek a nikl. Poměry těchto kovů v slitině určují nejen barvu a tvrdost zlata, ale také jeho případné alergenní vlastnosti. Zajímavě, různé odstíny žlutého zlata - od světle žluté po hlubokou, bohatou zlatou barvu - závisí na specifických poměrech kovů v slitině. Slitiny s vyšším obsahem stříbra mají lehčí nebo mírně zelený odstín, což naznačuje vyšší čistotu stříbra. Na druhé straně, tmavší nebo červenější odstín žlutého zlata může být výsledkem vyššího obsahu mědi.

Zinek a nikl jsou také někdy používány ve šperkařství pro výrobu žlutého zlata. Když jsou slitiny těchto bílých kovů spojeny s mědí, vytváří to teplé, mosazné tóny, které zmírňují ostrou žlutost čistého zlata. Tato kombinace poskytuje žlutému zlatu jeho charakteristickou teplou barvu, která je tak ceněna ve šperkařství.

Podíl jednotlivých kovů ve žlutém zlatě podle ryzosti
Zlato Stříbro Měď Zinek/Nikl
24K žluté zlato 100% 0% 0% 0%
18K žluté zlato 75% 12% až 15% 10% až 12% 0% až 2%
14K žluté zlato 58.3% 30% až 33% 10% až 13% 0% až 3%
10K žluté zlato 41.7% 50% až 53% 5% až 8% 0% až 4%

Žluté zlato není jen o barvě; je to také o významu. Po staletí bylo zlato považováno za symbol božského, nejvyššího bohatství a nekonečné krásy. Ve šperkařství je žluté zlato oblíbené pro svou všestrannost a schopnost doplnit různé barvy kůže a stylů. Navíc je ideální volbou pro snubní prsteny a zásnubní prsteny, kde symbolizuje čistou lásku a trvalý závazek. Při nákupu žlutého zlatého šperku je důležité zvážit karátovost, která odkazuje na čistotu zlata ve slitině. Vysoká karátovost znamená vyšší obsah zlata, což přináší bohatší barvu a měkkost, ale může také znamenat vyšší cenu a menší odolnost. Naproti tomu nižší karátovost znamená tvrdší a odolnější šperk, který je vhodnější pro každodenní nošení, ale s méně intenzivní barvou zlata.

Vzhledem k tomu, že některé slitiny žlutého zlata mohou obsahovat nikl, je důležité zvážit potenciální alergické reakce. Pro ty s citlivou pokožkou je doporučeno hledat šperky označené jako "nikl-free", aby se minimalizovalo riziko alergických reakcí.

Co je dražší bílé nebo žluté zlato?
Bílé zlato může být obecně mírně dražší než žluté zlato, ne kvůli obsahu zlata, ale kvůli nákladům na další slitiny, jako je palladium, a procesy, jako je pokovování rhodiem, které jsou zapotřebí k vytvoření bílého zlata a zvýšení jeho trvanlivosti a lesku.

V současné době, kdy se módní a designové trendy neustále vyvíjejí, si žluté zlato zachovává svou pozici jako klasika, která nikdy nevyjde z módy. Jeho věčný lesk a teplá barva zůstávají symbolem luxusu, elegance a nekonečného šarmu. Ať už je použito ve vintage kouscích nebo v moderních designech, žluté zlato přidává špetku tradičního půvabu a sofistikovanosti, která překračuje generace a módní trendy. Žluté zlato zůstává oblíbenou volbou pro ty, kteří hledají kousek s hlubokou historií, bohatou symbolikou a nesmrtelnou krásou. Jeho schopnost odolávat zkoušce času, společně s bohatou paletou odstínů a slitin, z něj dělá nezaměnitelný materiál, který oslavuje lidskou kreativitu a touhu po kráse.

Bílé zlato

Bílé zlato

Bílé zlato, tajemný a svůdný kov, je slitina žlutého zlata a bílých kovů, která může obsahovat i měď. Jeho jedinečný lesk a barva jsou výsledkem sníženého obsahu zlata a mědi ve slitině, což z něj činí oblíbenou volbu pro ty, kteří hledají něco jiného než tradiční žluté zlato. Bílé zlato je obvykle pokryto vrstvou rhodia, což je proces známý jako rhodiování. Rhodium, další vzácný kov, přidává bílému zlatu ještě více bílého lesku a zároveň zvyšuje jeho odolnost proti poškrábání a opotřebení. Díky tomuto povrchovému ošetření získává bílé zlato svůj charakteristický, zářivě bílý vzhled, který je vysoce ceněn ve šperkařství.

Existují dvě hlavní slitiny používané k výrobě bílého zlata:

Palladiové bílé zlato je směs zlata, palladia a někdy stříbra

Palladium, které je hypoalergenní vzácný kov, ještě vzácnější než zlato, dodává slitině nejen bílý lesk, ale i hypoalergenní vlastnosti, což je důležité pro ty s citlivou pokožkou.

Zlato Stříbro Paladium
18K bílé zlato 75% 0% až 10% 15% až 25%
14K bílé zlato 58.3% 28% až 35% 8% až 14%
10K bílé zlato 41.7% 46% až 48% 7% až 11%
Niklové bílé zlato se skládá z zlata, niklu, mědi a zinku

Tato forma zlata, ačkoli není hypoalergenní, je cenově dostupnější než palladiové bílé zlato. Nikl poskytuje bílému zlatu jeho pevnost a odolnost, ale může u některých lidí vyvolat alergické reakce.

Zlato Nikl Zinek Měď
18K bílé zlato 75% 17% až 19% 4% až 6% 2% až 3%
14K bílé zlato 58.3% 7% až 9% 6% až 8% 18% až 20%
10K bílé zlato 41.7% 16% až 18% 11% až 13% 29% až 31%

Výběr mezi palladiovým a niklovým bílým zlatem tedy závisí na osobních preferencích, rozpočtu a možných alergiích. Zatímco palladiové bílé zlato je primárně pro ty, kteří hledají luxusní, hypoalergenní materiál, niklové bílé zlato nabízí pevnější a cenově výhodnější alternativu. Bílé zlato, díky svému modernímu vzhledu a všestrannosti, se stalo oblíbeným materiálem pro zásnubní prsteny, snubní prsteny a další luxusní šperky. Jeho schopnost komplementovat jak drahokamy, tak diamanty, z něj činí ideální volbu pro šperkařské kreace, které mají oslňovat svou krásou a elegance.

Jak se pozná bílé zlato od stříbra?
 • Značení: Bílé zlato bývá označeno razítkem s karáty (např. 14K, 18K), zatímco stříbro má značky jako 925 (sterlingové stříbro), 800 nebo jiné označení čistoty.
 • Barva a lesk: Bílé zlato má často mírně krémovější odstín a je pokryto vrstvou rhodia pro zvýšení lesku, zatímco stříbro má chladnější, bělejší lesk.
 • Cena a odolnost: Bílé zlato je obvykle dražší a odolnější vůči poškrábání a opotřebení než stříbro, které je měkčí a má tendenci časem tmavnout nebo korodovat.
 • Hmotnost: Bílé zlato je kvůli větší hustotě zlata těžší než stříbro stejné velikosti.

Ačkoli bílé zlato vyžaduje pravidelnější údržbu než žluté zlato, včetně obnovování rhodiového povlaku, aby si zachovalo svůj lesk a bělost, mnozí považují tento malý úkol za dobře investovaný čas vzhledem k jedinečnému vzhledu a charakteru, který bílé zlato šperkům poskytuje. Nakonec, ať už je vaše srdce nakloněno palladiovému nebo niklovému bílému zlatu, každý kus šperku vyrobený z tohoto kovu přináší dotek moderní elegance a sofistikovanosti. Bílé zlato zůstává symbolem rafinovaného vkusu a nekonečné krásy, mostem mezi tradičním bohatstvím žlutého zlata a moderním leskem dnešní doby.

Růžové (červené) zlato

Růžové (červené) zlato

Růžové zlato, s jeho okouzlující a teplou barvou, si poprvé získalo pozornost koncem 19. století, kdy ho do ruského carského dvora dostavil slavný klenotník Carl Fabergé. I když patří mezi novější typy zlata, růžové zlato se dnes stalo jednou z nejoblíbenějších barevných variant zlata. Růžové zlato se vyrábí ze zlata, mědi a stříbra. Právě měď je tím, co dodává růžovému zlatu jeho charakteristickou růžovou barvu. Většina slitin růžového zlata je buď 18k nebo 14k. Z těchto dvou variant obsahuje 18k růžové zlato více zlata, což mu dodává lesklejší, avšak světlejší růžově-růžový vzhled. Naopak 14k růžové zlato obsahuje více mědi, což vede k tmavšímu odstínu, ale zároveň snižuje jeho jas.

S drobnými úpravami v složení může růžové zlato nabývat mírně odlišných odstínů:

Tmavší růžové zlato - méně stříbra
Zlato Měď Stříbro
18K růžové zlato 75% 22% až 23% 2% až 3%
14K růžové zlato 58.3% 31% až 33% 8% až 10%
10K růžové zlato 41.7% 37% až 39% 19% až 21%
Světlejší růžové zlato - více stříbra
Zlato Měď Stříbro
18K růžové zlato 75% 19% až 21% 4% až 6%
14K růžové zlato 58.3% 28% až 30% 11% až 13%
10K růžové zlato 41.7% 34% až 36% 22% až 24%
Červené zlato - měď bez stříbra
Zlato Měď Stříbro
18K červené zlato 75% 25% 0%
14K červené zlato 58.3% 41.7% 0%
10K červené zlato 41.7% 58.3% 0%

Růžové zlato, se svou romantickou a teplou barvou, si rychle získalo srdce mnohých a stalo se oblíbeným výběrem pro zásnubní prsteny, snubní prsteny a další šperky. Jeho jedinečná barva přináší do šperků nový rozměr krásy a elegance, což je činí výjimečnými a nezapomenutelnými. Jeho schopnost kombinovat s různými barvami kůže a stylů oblékání z něj dělá všestranný materiál, který doplňuje jakýkoliv vzhled, od klasického po moderní. Ačkoli růžové zlato může být vnímáno jako méně tradiční než žluté nebo bílé zlato, jeho popularita a přijetí ve šperkařském průmyslu a mezi spotřebiteli roste. Tento trend poukazuje na stále se rozšiřující chuť veřejnosti pro různorodost a osobitost ve výběru šperků.

Jak poznat růžové zlato?
Růžové zlato lze poznat podle jeho charakteristické teplé růžově-zlaté barvy, která je výsledkem slitiny čistého zlata s mědí. Čím vyšší je podíl mědi, tím intenzivnější je růžová barva. Růžové zlato bývá také označeno razítkem s karáty, podobně jako jiné druhy zlata (například 14K, 18K), což ukazuje na poměr zlata v slitině. Rozpoznání růžového zlata spočívá primárně ve vizuálním posouzení jeho jedinečné barvy a lesku.

Růžové zlato je nejen nádherné svou barvou, ale také vyjadřuje hlubší symboliku. Jeho teplá, růžová barva je často spojována s láskou, soucitem a srdčností, což dělá šperky z růžového zlata ideálním dárkem pro milované osoby. Zkrátka, růžové zlato je více než jen módní výstřelek; je to trvalý symbol elegance, lásky a osobního vyjádření, který obohacuje svět šperků svou jedinečnou krásou a barvou.

Černé zlato

Černé zlato

Černé zlato, ačkoliv není tak rozšířené nebo snadno dostupné jako jiné barvy zlata, si v posledních letech získalo větší pozornost a uznání. Jeho jedinečný a záhadný vzhled přináší do světa šperků zcela novou dimenzi estetiky. Jelikož neexistují slitiny zlata, které by byly přirozeně černé, není možné najít šperky z pevného černého zlata. Místo toho zlatníci a klenotníci vytvářejí černou povrchovou úpravu na zlatých špercích, čímž jim dodávají jejich charakteristický tmavý vzhled.

Existuje několik technik, jak vytvořit černé zlato
 • Elektrolytické pokovování – vrstva černého rhodia nebo ruthenia je elektricky spojena se zlatem.
 • Chemické parní usazování (CVD) – uhlíkové páry jsou usazeny na zlato jako černý povlak.
 • Oxidace – zlato slitinované s kobaltem je zahříváno, aby došlo k jeho oxidaci a zčernání.
 • Patinace – zlato je chemicky upraveno sulfidy, aby se na něm vytvořila černá patina.
 • Laserové zpracování – femtosekundové laserování vytváří na zlatě nanostruktury, které pohlcují téměř veškeré viditelné světlo.

Z těchto metod je laserové zpracování jediným způsobem, jak dosáhnout trvalého černého povrchu. Ostatní metody se s časem opotřebovávají a je nutné je opětovně aplikovat.

Černé zlato přináší do světa šperků odvážný a moderní prvek. Je vyhledáváno pro svůj unikátní vzhled, který je ideální pro vytváření výrazných a nezapomenutelných šperků. Díky svému dramatickému vzhledu je černé zlato často volbou pro ty, kteří chtějí odvážně vyjádřit svůj osobní styl. Černé zlato je také populární volbou pro zásnubní prsteny a snubní prsteny, které se snaží odchýlit od tradičních norem a nabídnout něco jedinečného a osobitého. Jeho sofistikovaný a tajemný vzhled může symbolizovat hloubku a sílu vztahu.

Co je černé zlato?
Černé zlato je přenesený významový výraz, který se používá pro ropu. Tento termín odkazuje na ekonomickou hodnotu ropy, která je pro mnohé země a průmyslová odvětví klíčovým zdrojem energie a má velký vliv na globální ekonomiku. Ropa je často nazývána "černým zlatem" kvůli své důležitosti a ceně, která je srovnatelná s cenou skutečného zlata.

Je důležité mít na paměti, že šperky z černého zlata vyžadují speciální péči, aby si zachovaly svůj jedinečný vzhled. Pravidelná údržba a obnova povrchové úpravy jsou nezbytné k udržení jejich krásy a lesku. Černé zlato zůstává fascinující a inovativní alternativou k tradičním zlatým šperkům, která odráží současné trendy a preference. Jeho jedinečnost a estetická hodnota přinášejí svěží vítr do světa šperků, ať už je použito samostatně nebo v kombinaci s jinými kovy a drahokamy.

Zelené zlato

Zelené zlato

Zelené zlato, známé také pod jeho přirozeným názvem elektrum, je zvláštní a neobvyklá slitina, která v sobě kombinuje zlato a stříbro. Tato jedinečná kombinace kovů dává vzniknout zelenkavě žluté barvě, která může mít různé odstíny intenzity zelené v závislosti na poměru zlata ke stříbru ve slitině. Vyšší obsah stříbra obvykle vede k výraznější zelené barvě. Elektrum, přirozeně se vyskytující forma zeleného zlata, bylo známo a ceněno již ve starověkých civilizacích, jako je starověký Egypt a Mykény, kde bylo používáno pro výrobu mincí, šperků a rituálních předmětů. Jeho přirozená krása a jedinečnost byly uznávány po tisíciletí, přesto v dnešní době zelené zlato zůstává mezi širší veřejností poměrně neznámé a nevyužívané.

Vzhledem k tomu, že zelené zlato není mezi druhy zlata tak populární, jsou šperky vyrobené z této slitiny vzácné. Je pravděpodobnější, že narazíte na šperky ze zeleného zlata v nezávislých klenotnictvích než v obchodních řetězcích. Tato exkluzivita a vzácnost dělají z šperků ze zeleného zlata vysoce ceněné sběratelské kousky, které jsou vyhledávané sběrateli a znalci jedinečných a neobvyklých šperků.

Zelené zlato, i přes svou vzácnost, nabízí šperkařům a designérům nové možnosti v oblasti designu šperků. Jeho zelenkavý odstín může být krásně kombinován s různými drahokamy, vytvářející jedinečné a esteticky přitažlivé kusy, které vyniknou svou originalitou a sofistikovaností. Zelené zlato je také oblíbenou volbou pro ekologicky zaměřené spotřebitele, kteří hledají alternativy k tradičnímu zlatu, které je často spojováno s environmentálními a sociálními problémy spojenými s těžbou zlata.

I přes své výhody a jedinečné vlastnosti je výroba a údržba šperků ze zeleného zlata spojena s určitými výzvami. Slitina může být měkčí a méně odolná vůči poškrábání a opotřebení ve srovnání s běžnějšími typy zlata, což vyžaduje pečlivější zacházení a údržbu. Navíc, vzhledem k tomu, že zelené zlato není tak běžné, může být obtížné najít klenotníky, kteří mají s touto slitinou zkušenosti a dokáží poskytnout kvalitní opravy a údržbu. Zelené zlato tedy stojí na průsečíku mezi historií a moderností, mezi tradičním šperkařstvím a touhou po nových, ekologicky udržitelných materiálech. I když jeho použití ve šperkařství zůstává omezené, jeho jedinečnost, krása a historický význam přitahují pozornost těch, kteří hledají něco opravdu speciálního a neobvyklého.

Co je elektum?

Elektum

Elektum je přírodní slitina zlata a stříbra, s příměsí malého množství mědi a jiných kovů. Má charakteristickou světlejší nazelenalou barvu než čisté zlato a bylo ceněno už ve starověku pro svou krásu a využití v šperkařství a mincovnictví. Historicky bylo elektum používáno v mnoha starověkých civilizacích, včetně Egypta a Řecka, kde byly vyraženy první mince z tohoto materiálu.

Ačkoliv se zelené zlato může zdát jako vhodný materiál pouze pro velmi specifické niche trhy, jeho potenciál pro vytváření jedinečných, vizuálně zajímavých šperků je neomezený. Jako materiál, který překračuje běžné konvence a nabízí nové možnosti pro kreativní vyjádření, zelené zlato zůstává fascinující kapitolou ve světě šperků, čekající na další objevy a inovace, které odhalí jeho plný potenciál.

Fialové zlato

Fialové zlato

Fialové zlato, záhadný a neobvyklý kov, je intermetalickou slitinou zlata a hliníku. Na rozdíl od tradičních šperkařských slitin jsou intermetalické slitiny křehké, obtížně zpracovatelné a snadno poškoditelné. Tato vlastnost činí fialové zlato jedinečným, avšak zároveň představuje výzvu pro klenotníky, kteří se snaží tento materiál použít ve svých výtvorech. Singapurská společnost Lee Hwa je jedním z mála klenotníků, kteří produkují šperky z fialového zlata. V jejich případě se však fialové zlato používá pouze jako dekorace, což naznačuje, že tento materiál není dostatečně silný nebo ohebný, aby mohl být použit pro funkční části šperků, jako jsou prstenové pásy nebo řetízky na náhrdelníky.

Fialové zlato, s jeho jedinečnou a okouzlující barvou, přitahuje pozornost těch, kteří hledají neobvyklé a inovativní materiály pro své šperky. Jeho zářivě fialová barva může dodat šperkům nevšední a luxusní vzhled, čímž se stává vyhledávaným materiálem pro speciální příležitosti nebo jako výraz osobního stylu a individuality. Přestože fialové zlato nabízí fascinující možnosti pro design šperků, jeho křehkost a náročnost na zpracování vyžadují, aby klenotníci přistupovali k tomuto materiálu s velkou opatrností. Výroba šperků z fialového zlata často vyžaduje speciální techniky a nástroje, aby se minimalizovalo riziko poškození. Tento fakt omezuje široké využití fialového zlata ve šperkařství, což z něj dělá exkluzivní a vzácný materiál, který je dostupný pouze v omezeném množství a často za vyšší cenu.

Jedna z možností, jak překonat výzvy spojené s fialovým zlatem, je kombinovat tento materiál s jinými kovy nebo materiály v špercích, kde fialové zlato slouží jako dekorativní prvek, zatímco nosnou a funkční část šperku tvoří odolnější materiály. Tímto způsobem mohou klenotníci využít unikátní vzhled fialového zlata, aniž by obětovali funkčnost a trvanlivost finálního výrobku.

Navzdory těmto omezením zůstává fialové zlato objektem zájmu pro ty, kteří se zajímají o nejnovější trendy ve šperkařství a hledají materiály, které odlišují jejich šperky od běžné nabídky. Ať už je použito jako akcent na prstenu nebo jako součást složitějšího šperku, Šperky přidává kouzlo a originalitu, které je těžké najít v tradičnějších materiálech. V konečném důsledku, ačkoliv fialové zlato představuje výzvy jak pro klenotníky, tak pro nositele, jeho neobvyklá krása a unikátnost nabízí nové možnosti pro expresi a design ve světě šperků. Je to materiál, který symbolizuje odvahu v inovaci a touhu po neobvyklém a zároveň krásném, což přináší do šperkařského průmyslu vzrušující rozměr experimentování a kreativity.

Modré zlato

Modré zlato

Modré zlato, s jeho tajemným a neuchopitelným leskem, patří mezi nejméně běžné typy zlata používané ve šperkařství. Jeho zvláštní a neopakovatelný odstín modré přináší do světa šperků vzácnost a originalitu, která je jen zřídka viděna. Existují dvě hlavní metody, jak se modré zlato vytváří: jako intermetalická slitina podobná fialovému zlatu nebo s oxidovaným povlakem, podobně jako černé zlato. Intermetalické modré zlato je vytvořeno smícháním zlata s indiem nebo galium. Nicméně, ani jedna z těchto formulací nevytváří silnou modrou barvu, což činí modré zlato ještě více unikátním a exkluzivním. Tato metoda přináší šperkům jemný nádech modré, který je subtilní a není tak výrazný jako u jiných barevných kovů.

Oxidované modré zlato je vytvořeno tepelným ošetřením určitých typů zlatých slitin. Jedna taková bohatá modrá barva byla vyvinuta v 80. letech nyní již neexistující evropskou společností z zlaté slitiny, která zahrnovala ruthenium a rhodium. Tato metoda přináší modrému zlatu intenzivnější a hlubší odstín modré, který dokáže skutečně zaujmout a oslnit. Vzhledem k tomu, že výroba modrého zlata je složitá a často vyžaduje speciální postupy a materiály, šperky z modrého zlata jsou velmi vzácné a často velmi ceněné. Tyto kousky mohou být považovány za umělecká díla a jsou vyhledávány sběrateli a milovníky šperků, kteří hledají něco opravdu jedinečného a nevšedního.

Modré zlato, i přes svou vzácnost, otevírá nové možnosti pro design šperků. Jeho neobvyklá barva může být krásně kombinována s různými drahokamy a materiály, vytvářející jedinečné a esteticky přitažlivé kusy, které oslovují moderního spotřebitele hledajícího odlišnost a originalitu. Navzdory své kráse a originalitě je modré zlato, podobně jako fialové zlato, náročné na údržbu a péči. Jeho specifické vlastnosti a metody výroby vyžadují, aby nositelé a majitelé těchto šperků byli opatrní, aby si zachovali jejich krásu a integritu. To zahrnuje ochranu před tvrdými chemikáliemi, extrémními teplotami a fyzickým poškozením.

V konečném důsledku modré zlato stojí jako svědectví nekonečné kreativity a inovace ve světě šperků. I když jeho výskyt je vzácný a často omezen na specializované klenotníky a sběratelské kruhy, jeho nevšední krása a jedinečnost přitahují pozornost těch, kteří chtějí projevit svou individualitu a vkus prostřednictvím svých šperků. Modré zlato zůstává fascinujícím materiálem, který vybízí k dalšímu objevování a experimentování, a přináší do světa šperků barvu plnou tajemství a elegance.